Công ty cổ phần iNET

Địa chỉ: Số 247, Phường Dịch Vọng , Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện Thoại: 043 . 793.1188 ; Fax: 043. 7930979

Đại diện bởi: Ông Nguyễn Trọng Thơ